Munkaterv - Nagytőke Község

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi
MUNKATERV


Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen felmerülő közügyek és közszolgáltatások, továbbá a felsőbb szintű jogszabályokban rögzített feladatainak ellátása érdekében a 2016. évre vonatkozóan munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülések helye: önkormányzat könyvtára
Az ülések ideje:

2016. február 24. (szerda) 16 30 óra


Napirendi javaslat:
1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

4, Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. IV. negyedév)
Előadó: polgármester

5, Beszámoló a tagóvoda működéséről
Előadó: tagóvoda vezető

6, Beszámoló az önkormányzati adóztatásról
Előadó: önkormányzati adóhatóság

2016. április 26. (kedd) 16 30 óra


Napirendi javaslat:
1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
3.1 A 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

4, Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. I: negyedév)
Előadó: polgármester


2016. június 29. (szerda) 16 30 óra


Napirendi javaslat:

1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. II. negyedév)
Előadó: polgármester

4, Egyéb előterjesztések

2016. szeptember 27. (kedd) 16 30 óra


Napirendi javaslat:

1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Beszámoló a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

4, Bursa Hungarica 2017.
5, Egyéb előterjesztések

2016. november 16. (szerda) 16 30 óra


Napirendi javaslat:

1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. III. negyedév)

4, Beszámoló a védőnői tevékenységről
Előadó: védőnő

5, Egyéb előterjesztések

6, Közmeghallgatás

2016. december 12. (hétfő) 16 30 óra


Napirendi javaslat:
1, Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3, Nagytőke Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve

4, A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének előterjesztése
Előadó: polgármester

5,  Beszámoló a falugondnok 2016. évi munkájáról
Előadó: falugondnok

6, Beszámoló a házi segítségnyújtásban végzett 2016. évi feladatokról
Előadó: szociális gondozónő

7,  Beszámoló a gyermekjóléti szolgálatban végzett 2016. évi feladatokról

Előadó: családsegítő

Nagytőke, 2015. december 2.
Staberecz Ferenc
 polgármester


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz