Munkaterv - Nagytőke Község

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. évi
MUNKATERV


Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen felmerülő közügyek és közszolgáltatások, továbbá a felsőbb szintű jogszabályokban rögzített feladatainak ellátása érdekében a 2017. évre vonatkozóan munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülések helye: önkormányzat könyvtára
Az ülések ideje:

2017. február 27. (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. IV. negyedév)
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a tagóvoda működéséről
Előadó: tagóvoda vezető
6. Beszámoló az önkormányzati adóztatásról
Előadó: önkormányzati adóhatóság

2017. április 10. (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
3.1 A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I: negyedév)
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálatban végzett 2016. évi feladatokról
Előadó: Családsegítő Intézmény

2017. május 29. (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. II. negyedév)
Előadó: polgármester
4. A Szentes Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Nagytőke község közbiztonságáról
Előadó: Balogh Szabó Imre rendőrkapitány
5. Egyéb előterjesztések

2017. augusztus 14. (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
4. Bursa Hungarica 2018.
5. Egyéb előterjesztések

2017. október 9 (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. III. negyedév)
4. Tájékoztató a háziorvosi ellátásról
Előadó: háziorvos
5. Beszámoló a védőnői tevékenységről
Előadó: védőnő
6. Egyéb előterjesztések

2017. december 4. (hétfő) 900 óra

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Nagytőke Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve
4. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének előterjesztése
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a falugondnok 2017. évi munkájáról
Előadó: falugondnok
6. Beszámoló a házi segítségnyújtásban végzett 2017. évi feladatokról
Előadó: szociális gondozónő

Nagytőke, 2016. december 6.

Szél Csaba
polgármester


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz