Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi
MUNKATERV-terv
Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen
felmerülő közügyek és közszolgáltatások, továbbá a felsőbb szintű
jogszabályokban rögzített feladatainak ellátása érdekében a 2019. évre
vonatkozóan munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülések helye: önkormányzat könyvtára
Az ülések ideje:

Közmeghallgatás: 2019. január 26. 1700

2019. február 25. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
4. A Szentesi Tűzoltóság tájékoztatója
Előadó: a Tűzoltóság parancsnoka
5. Beszámoló az önkormányzati adóztatásról
Előadó: önkormányzati adóhatóság


2019. május 27. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotása
3.1 A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
4. A Szentes Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója
Nagytőke község közbiztonságáról
Előadó: Balogh Szabó Imre rendőrkapitány
5. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2019. I: negyedév)
Előadó: polgármester
6. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálatban végzett 2018. évi feladatokról
Előadó: Családsegítő Intézmény


2019. július 8. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2019. II. negyedév)
Előadó: polgármester
4. Egyéb előterjesztések

Falunap: 2019. augusztus 17.

2019. augusztus 26. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a 2019. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
4. Egyéb előterjesztések

2019. október 21. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2019. III. negyedév)
4. Egyéb előterjesztések

2019. december 16. (hétfő) 900 óra
Napirendi javaslat:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3. Nagytőke Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve
4. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének előterjesztése
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a falugondnok 2019. évi munkájáról
Előadó: falugondnok
6. Beszámoló a házi segítségnyújtásban végzett 2019. évi feladatokról
Előadó: szociális gondozónő

Nagytőke, 2019. január 7.

                                                                     Szénászky Zsolt

Nagytőke község

"Nagytőke benned és általad él"
Népesség: 415 fő