Állás - Nagytőke Község

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nagytőke Község Önkormányzata pályázatot ír ki

falugondnoki

munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, Nagytőke község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§-ában és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint, a munkaköri leírásban szabályozott falugondnoki feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség,
falugondnoki képzettség, vagy falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 1 éven belül,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
„B” kategóriás jogosítvány,
szociális területen vagy gépjárművezetői területen szerzett 2 éves tapasztalat,
jó kapcsolatteremtő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
középiskolai végzettség,
helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, vagy a falugondnoki képzés vállalása,
vezetői engedély másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2017. október 02-től tölthető be.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Csaba polgármester nyújt a 20-220-33-66 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagytőke Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Nagytőke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. szeptember 28.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz